GeleenGeleen Ma - Vrij 09:00-17:00 +31 (0)46 - 850 74 91
info@lacroixenpartners.nl
Deskundig
Persoonlijk
Onafhankelijk

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

Lacroix en Partners > Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

Om te bepalen hoeveel hypotheek je kunt krijgen op basis van je inkomen, wordt een inkomenstoets gedaan. Dit wordt loan-to-income (LTI) genoemd.

Daarnaast mag de maximale hypotheek niet hoger zijn dan 100% van de waarde van het huis. Dit wordt loan-to-value (LTV) genoemd.

Wil je weten hoeveel hypotheek jij kunt opnemen? Heb je hulp nodig bij het afsluiten van een hypotheek? Loop gerust binnen op ons kantoor in Geleen of neem contact met ons op. Wij zijn je graag van dienst en helpen je de juiste hypotheek voor jouw woning te vinden.

Inkomenstoets (LTI)

De inkomenstoets (loan-to-income, LTI) geeft aan hoeveel je mag lenen ten opzichte van je inkomen. 

Bij de inkomenstoets maakt de adviseur gebruik van de zogenaamde financieringslastpercentages zoals deze in de wet zijn opgenomen. Met de financieringslastpercentages wordt bepaald welk percentage van je inkomen je maximaal mag gebruiken voor de hypotheeklasten. De financieringslastpercentages variëren met het inkomen en de rentestand. Hoe hoger jouw inkomen, hoe meer je kunt lenen.

Voor het bepalen van de hoogte van de lening (loan to income) wordt gebruik gemaakt van je vaste en bestendige inkomsten, zoals het brutoloon. Als je geen vaste baan hebt, omdat je bijvoorbeeld werkt als freelancer, zelfstandige, ondernemer of contractant, dan wordt voor de bepaling van je leencapaciteit bepaald welk deel van jouw inkomsten een vast en bestendig karakter heeft.

Als je een partner hebt met een inkomen, kunnen beide inkomens meetellen voor het berekenen van de leencapaciteit. Het financieringslastpercentage wordt dan gebaseerd op het hoogste inkomen vermeerderd met 70% van het laagste inkomen.

Naast het inkomen kan de aanbieder ook rekening houden met toekomstig inkomen uit spaargeld en een structurele inkomensstijging die binnen redelijke termijn ingaan.

Hypotheek in relatie tot waarde huis (LTV)

Met ingang van 1 januari 2018 mag de maximale hypotheek 100% van de waarde van het huis bedragen. Dit percentage wordt ook wel loan-to-value genoemd.

Uitzonderingen

In de volgende uitzonderingsgevallen mag je meer lenen dan de waarde van je huis.

  • Als er een restschuld is bij de verkoop van het oude huis. Deze restschuld hoeft niet meegeteld te worden. 
  • Als je energiebesparende verbeteringen aanbrengt. Deze kosten hoeven, tot een bepaalde hoogte, niet meegeteld te worden. 
  • Als je een overbruggingskrediet hebt, hoeft de lening van het oude huis niet meegeteld te worden. 
  • Als je veel minder leent dan op basis van je inkomen is toegestaan.
  • Op deze manier is er de zekerheid dat je bij een toekomstige verkoop de restschuld zal kunnen betalen.

Uitzondering op de inkomenstoets

In sommige gevallen mag er meer geleend worden dan op basis van je inkomen of de waarde van de woning is toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het oversluiten van je hypotheek. Je koopt geen ander huis, maar je wilt alleen een nieuwe hypotheeklening aangaan. De nieuwe lening mag niet hoger zijn dan de oude lening. De oversluitkosten zoals notaris- en taxatiekosten mogen wel worden meegefinancierd.

Er zijn meer uitzonderingssituaties. Je kunt deze nalezen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet.

Lacroix en Partners hét kantoor voor hypotheekadvies

Maak een afspraak

Hulp nodig ?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag. 

+31 (0)46 – 850 74 91
info@lacroixenpartners.nl